UNDER CONSTRUCTION

справка

среща

Кметът Владимир Георгиев се срещна със заместник министъра на регионалното развитие Иван Цанов във връзка с изясняване на въпроси, свързани с „Националната програма за енергийна ефективност”.


Кметът Георгиев е възложил на специалистите в ТСУ да изготвят справка относно жилищните блокове, които могат да бъдат включени в „Националната програма за енергийна ефективност”. Каква част от тях имат регистрирана етажна собственост, която е задължителен фактор, за да може да се кандидатства по програмата. По много други въпроси все още няма яснота за самите общини, които са натоварени с редица ангажименти. Общината отговаря за избора на изпълнители за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата. Извършване на техническо обследване и изготвяне на технически паспорт. Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори. Проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи и строителен и авторски надзор. В края на този месец трябва да са готови и спуснати указанията към общините за програмата, а от февруари трябва да започнат да се приемат заявления от сдруженията на собствениците. В обхвата влизат всички 264 общини. До днес обаче такива указания не са спуснати. В тази връзка вчера кметът Георгиев е бил в Народното събрание в търсене на повече информация и е разговарял със заместник министъра на регионалното развитие Иван Цанов. Според него разходите на общините, за които говорим са допустими и ще бъдат финансирани от програмата. Откъде обаче ще бъдат осигурени всички тези ресурси, необходими тя да се стартира, преди да бъдат получени средствата все още не става ясно.

накратко

НАП напомнят

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Те могат да изберат да внасят осигурителните си вноски на по-висок процент и да се ползват от всички осигурени социални рискове.


Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В този случай обаче, напомнят от НАП, самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации. В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в териториална дирекция на НАП. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване.

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци се облагат със ставка от 15%, а за останалите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица заплащат 10% данък. Едноличните търговци, които през 2014 г. не са осъществявали стопанска дейност, не са задължени да подават декларация. Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП. Формулярите се подават до 30 април 2015 г., като данъкът за довнасяне по декларацията трябва да бъде внесен в същия срок. Всеки, който подаде декларацията си до 31 март по електронен път, ще ползва отстъпка от 5%. Изпращането на документите може да стане с персонален код, като получаването му е безплатно от офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице, или с електронен подпис. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата или да се подадат в офис на НАП.

грип

покачване на острите респираторни заболявания

Наблюдава се постепенно покачване на острите респираторни заболявания в Община Самоков и в цялата Софийска област – информират от Регионалната здравна инспекция.


В момента областта е на десета позиция по заболеваемост в страната. Регистрирани са 179 болни на 10 хиляди души, като това все още не са епидемични стойности. Така че тази седмица не се очаква обявяване на грипна епидемия в района. Отсъстващите в училище все още средно са под 30% коментира д-р Донков. Повече отсъстващи има в детските градини, като отново челната позиция е за ОДЗ “Самоково“. Днес са изпратени клинични проби, включително от Самоков като най-голяма община в областта, за изследване в Националната референтна лаборатория за установяване на вида грипен щам, който върлува тази година. Епидемичната обстановка се следи не само чрез анализ на седмичните данни, но и ежедневно и при рязко покачване на броя на заболелите ще бъде обявена епидемия.

накратко

срещи в кметствата на селата Ярлово и Ковачевци

Днес 28 януари, временно изпълняващият длъжността началник на РУП – Самоков Ивайло Трайков проведе срещи в кметствата на селата Ярлово и Ковачевци. Това се прави с оглед своевременното установяване и отстраняване на предпоставките за различни нарушения на реда и сигурността в малките и отдалечени населени места.


Първата среща се проведе в село Ярлово. Малко бяха хората, отзовали се на поканата да споделят своите проблеми и тревоги. Някои от тях коментираха свои лични казуси, касаещи отношенията с правораздаветелните органи, като бяха отправени доста остри обвинения за корупция в системата, чадър над престъпни групи, незаконен дърводобив в района и др. Трайков заяви, че ще прегледа случая и подадените жалби и едва когато има яснота може да коментира. Останалите хора споделиха, че най- вече ги тревожат битовите кражби, честото разбиване на празните къщи. Статистиката наистина е тъжна – Ярлово има 430 жители и близо 1200 къщи, 70% от тях стоят празни през по-голяма част от годината, посещавани са само периодично, защото се ползват като вили. Това е предпоставка крадците да вилнеят безпроблемно. Не по-различна е картината в съседното село Ковачевци. Естествено и поставените проблеми не бяха по-различни.

Днес 28 януари, бяха обсъдени проектобюджетите със второстепенните разпоредители. Обсъждане на проектобюджетите със второстепенните разпоредители се прави с цел ръководителите на звената да изложат вижданията си за целите, които си поставят през 2015-та година в приходната част, както и разходите, които планират да извършат във връзка с дейностите си. По закон Общински съвет утвърждава числеността на персонала на тези общински звена, разходите за заплати, които могат да извършат през бюджетната година и размера на приходите, които трябва да съберат. По време на обсъжданията днес стана ясно, че се предвижда запазване на заетите лица от миналата година. От Общинско лесничейство предвиждат да генерират приходи от почти 1 милион и половина лева. Общинското предприятие Маркетинг, туризъм и туристическа дейност предвиждат приходи от 860 хиляди, а от Спортни имоти и прояви 90 хиляди. 450 хиляди лева е размера на приходите, които планират да съберат служителите от Музеен комплекс Цари Мали град. Общо разходите за заплати, както и за дейности на общинските звена възлизат на 1 милион 911 хиляди лева, което представлява 10,75%.. Като цяло с най-голяма тежест ще бъдат дейностите по благоустрояване , строителство и опазване на околната среда 33%, а 8% от общинския бюджет ще отиде за култура.

страница 1 от 725

начало
предна
1