UNDER CONSTRUCTION

накратко

ремонт

Започна ремонта на околоблоковото пространство в зона А на кв. „Самоково“.


в момента се изграждат тротоари и се трасират улици. В капиталната програма на общината за тази година са заложени 50 хил. лв., с които ще бъде ремонтирана тази част от зона „А“ на кв. Самоково и частични благоустройствени действия във „Възраждане“. В „Самоково“ в монета се завършва и благоустрояването при бл. 5 – около новоизградената детска площадка.

Проведе се работна среща на експертите по Отбранително-мобилизационна подготовка на общините и териториалните структури в Софийска област. Тя бе насочена към практическите аспекти при разработването на военновременните планове на общинско и областно ниво. В рамките на срещата експертите получиха разяснения по техническата част от изготвянето на плановете, както и отговори на конкретни техни въпроси по отношение на предстоящото актуализиране на документите на местно и регионално ниво.

предстоящо

Великденското хоро на мегдана ще се проведе на втори май.

Хореографи, които работят на територията на община Самоков, съвместно с общината ще проведат първото за тази година Хоро на мегдана.


Инициативата започна миналата година през юни, когато се проведе „Неделно хоро”. В него се включиха танцови групи от Самоков за разучаването на популярни български хора. Втората инициатива бе посветена на Деня на независимостта, като формата бе леко променена. Тогава четирима хореографи от Самоков демонстрираха по едно хоро от различна фолклорна област, а присъстващите граждани се включиха в разучаването. Форматът се оказа успешен. Точно по тази причина и Великденското хоро на мегдана ще бъде така организирано. Този път петима хореографи ще показват по едно хоро, като ще представят особеностите на танца и от коя част на България е. Стъпките ще се разучават на части, след което всички части ще бъдат сглобени в общото хоро. Накрая ще бъде направена демонстрация на самия танц. Великденското хоро ще завърши с празнична хоротека. Мероприятието няма конкурсен характер, целта е да се обогати познанието върху българските фолклорни танци и всички присъстващи да се забавляват. Великденското хоро на мегдана стартира на 2 май от 11 часа на площада.

накратко

протест

Против безразборното изсичане на крайградските паркове и тяхното застрояване протестира група самоковци на Ридо вчера-27 април.


Група граждани от Самоков излизоха с плакати на Ридо, за да покажат, че случващото се с гората там вече е нетърпимо и трябва да бъдет взети незабавни мерки за запазване на най-важното природно богатство на града. С тази акция се включват в националния протест за защита на градските паркове, който се провежда в София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Плевен и др. Исканията в национален мащаб са за незабавен мораториум върху строителството в парк „Бедечка“, Морската градина във Варна, Борисовата градина в София и всички градски паркове и градини в България, докато не бъдат приети незабавни промени в Закона за устройство на територията. В писмо до медиите се посочва, че този закон противоречи на Архуската конвенция, защото не позволява на гражданите да обжалват в съда строежи като незаинтересована страна. Участниците в протеста в Самоков направиха снимки в най-засегнатите части на парка.

Училище „Кирил и Методий“ се включи в инициативата за залесяване „100 на 100 добро“. Играта с награди "100 на 100 добро" се организира от Фондация "77", която има за цел засаждане на 1 100 000 нови дървета за България, с участието на колкото се може повече млади хора, училища и детски градини, като до този момент има засадени над 95 000 нови дървета за България. Целта е десетки хиляди млади хора на територията на цялата страна да могат да засадят дърво, да бъдат информирани за ползите от дърветата и ползите от това да правят добро.

Днес 28 април, ръководството на община Самоков посети дом стари хора. Посещението стана традиционно и вече за трета поредна година живеещите в Дом стари хора очакват посещение от общината, да се срещнат с ръководството, да споделят мислите, които ги вълнуват, проблеми, радостни моменти. Тази година на посещение в дома бяха тримата зам. кметове и секретарят на общината. Хубавото на тези срещи е, че преминават в абсолютно неформален стил и в непринудени разговори. Както винаги възрастните хора се бяха подготвили със специален поздрав – песни и стихове.

учредително събрание

Проведе се учредително събрание на Местната инициативна група в Самоков.

Участваха 50 учредители сред които фирми, земеделски производители, неправителствени организации и граждани. Сформирането на Местна инициативна група протече като бяха попълнени заявленията за участие от учредителите, след което се пристъпи към приемане на Устав на сдружението и ръководните му органи. Изискването е минимум 30 лица да участват.


Адв. Виктория Бонева предложи промяна в устава - членовете на управителния съвет да бъдат 7, а не пет, но предложението за промяна не бе прието. Разпределението на квотите е такова, че нито един от трите сектора не може да има мажоритарен вот. По този начин решенията могат да бъдат вземани единствено с подкрепата на поне два от трите сектора. На учредителното събрание бе конституирана местната инициативна група. Предстои да бъде направена регистрация й като сдружение с нестопанска цел. Общото събрание на МИГ-Самоков се състои от всички учредители. Избран бе и управителен съвет. Като представител на публичния сектор в Управителния съвет на МИГ Самоков, с решение на ОбС ще бъде кметът Владимир Георгиев. Бяха направени предложения от страна на неправителствените организации и бизнеса. От страна на бизнеса постъпиха две предложения – Петър Георгиев, управител на „Самел” АД и Светла Атанасова, управител на „Самоков – Боровец” АД. И двете предложения бяха приети. От страна на неправителствения сектор постъпиха три предложения – Йордан Галев, президент на клуб по борба „Рилски спортист 2000”, Антоанета Бонева от „Център за европейски програми и проекти” и Николай Николов, член на настоятелството на читалище „Отец Паисий” – Самоков. След проведеното гласуване за представители на неправителствения сектор бяха избрани г-н Николов и г-н Галев. За Контролния съвет постъпиха четири предложения. След отчитане на вота влязоха Борислав Чилингиров БК „Рилски спортист”, д-р Филчев – фирма „Евровижън” и Стоян Пашов, председател на читалище „Отец Паисий” – Самоков. МИГ е самостоятелно юридическо лице и всички действия инициативи, които ще предприема са независими. Сформира се чрез спечеления от Община Самоков проект за реализиране на подготвителните действия по подхода Водени от общността местно развитие.

Общинското ръководство организира работна среща с кметовете на населени места. Целта на срещата бе да се дадат инструкции за организацията на строителния сезон по селата, както и да се дискутират различни въпроси, свързани с работата на селските кметове. Кметът Владимир Георгиев набеляза няколко основни акцента на разговорите. Първият бе свързан с възможностите, които предоставя „Програмата за развитие на селските райони”. По тази програма могат да кандидатстват селата за инфраструктурни обекти – ВиК и изграждане на уличната мрежа. За съжаление, Самоков попада в списъка на националните курорти и не могат да се подготвят проекти, свързани с развитието на туризма. 700 хил. лв. е предвидила общината в бюджет 2016 за асфалтиране по селата, като кметът подчерта, че такава сума дори някои общини нямат за цялостно асфалтиране. Все пак е желателно всеки един от селските кметове сериозно да прецезира сумата и да асфалтира най-належащото. Общината е заделила средства за закупуване на части за ВиК ремонти по селата, но всеки един кмет трябва да проведе разговори с ръководството на дружеството за дейностите, които да бъдат извършени през този строителен сезон. Общината от няколко години е възприела тази формула, която се оказа сполучлива, да закупува части, а дружеството ВиК да се ангажира с ремонтната дейност. Отделно 240 хил. лв. са заложени в общинския бюджет за малки благоустройствени мерки по селата. Ежегодно ще се заделят по 50 хил. лв. за изграждане на видеонаблюдение, като ще бъдат обхванати и селата. С помощта на полицията ще се определят стратегическите и приоритетните обекти. Кметът помоли кметовете на селата да съдействат чрез фирми да се осигури закупуване на камери. По отношение на празниците и съборите, трябва поне месец по-рано на се дават заявките за почистване. Бе представен и проектът за подмяна на уличното осветление. Другата тема на разговор бе свързана с оптимизация на приходите от такса смет и разходите по сметопочистването, както и да се активизира съставяне на актове на нарушителите, които изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места. Кметът Владимир Георгиев обяви на днешната среща, че ще организира до края на годината изнесен приемен ден във всяко село.

Общото събрание на дружеството „Борико 2007”, в което общината е акционер, което беше насрочено за 26 април, беше отложено. Дружеството бе създадено с цел реализиране на инвестиционни намерения в местността Боричо, чрез изграждане на зимен комплекс и вилно селище. До момента единственото реализирано инвестиционно намерение бе изградения лифт с начална и крайна станция, за съжаление заради документални неуредици, съоръжението не може да функционира. В последствие се оказа, че част от апортираните в дружеството земи са частна собственост в тази връзка представителят на общината в общото събрание бе упълномощен да гласува за приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите. Намаляването на капитала да бъде изчислено на база стойността - съгласно извършена експертна оценка - на загубените от дружеството недвижими имоти, апортирани в неговия капитал, с оглед изваждането им от капитала на основание уважени по съдебен ред реституционни претенции, както и съобразено с разликата между записания от увеличенията и внесен до момента капитал. След гласуването Съветът на директорите ще извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите.

страница 1 от 916

начало
предна
1

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay