UNDER CONSTRUCTION

накратко

инициатива

В началото на лятната ваканция Министерството на образованието и науката и Министерството на вътрешните работи започват инициатива за разясняването на вредата от дрогата, тютюнопушенето и алкохола на учениците, както и засилени проверки в нощните заведения за присъствието на непълнолетни без придружител.


Дейностите по отношение на предстоящата лятна ваканция на децата са в два аспекта. В превантивен аспект стартират детските полицейски училища през ваканцията и в момента се отпечатват брошури за вредата от употребата на алкохол, цигари и наркотици, които ще бъдат раздавани на учениците. През периода от м. февруари до края на м. май ежеседмично от служители на РУ- Самоков са извършвани проверки на заведения и районите около тях, с оглед установяване на малолетни и непълнолетни без придружител след 22 часа. Част от проверките са извършени съвместно с представители на община Самоков. За посочения период са проверени общо 137 заведения на територията на цялата община. Проверени са 276 лица и 154 МПС. За констатирани нарушения са съставени 18 акта по Закона за движение по пътищата, 11 акта по Закона за българските лични документи и един по Закона за закрила на детето. Акциите ще продължат през цялото лято и ще са от една страна с превантивна насоченост срещу насилието над пълнолетни и малолетни и от друга с цел да понесат санкции родителите и управители на заведения, които допускат продажбата на алкохол и тютюневи изделия на непълнолетни.

Работна среща с Главния архитект на София – г-н Здравко Здравков и арх. Иван Първанов от дирекция "Териториално планиране" към Столична община проведоха ръководството и експерти от Областната администрация на Софийска област. Участие взе кметът Владимир Георгиев и главният архитект на общината Надежда Клинчева. В рамките на срещата бе засегната темата за значението, което има развитието на регионите за напредъка на страната, в това число и районите в периферията на София, попадащи на територията на Софийска област. Арх. Първанов изрази мнение, че за реализирането на големи проекти, носещи инвестиции, а от там и работни места и поле за професионална реализация, е важно институциите да работят в синхрон. На работната среща бяха обсъдени и конкретни казуси, засягащи изясняването на границите между Столична община, район Панчарево и община Самоков и други. Двете страни изразиха готовност да продължат да предприемат всички законови мерки и работят в добро взаимодействие, за да бъдат разрешавани възникналите проблеми своевременно.

От днес 1 юли, се подават документи за кандидатстване за общински стипендии за ученици от 8 до 12 клас и студенти с изявени дарби и постижения в различни области. Две са стипендиите за учиници от 2-ри до 7 клас в областта на зимните спортове. Документите се входират на деловодството на общината, като крайният срок е 31-ви август.

На 2 юли Боровец ще даде официален старт на байк парка и на активния летен сезон. За привържениците на планинското колоездене екипът на Borovets Mountain Bike Park е приготвил изцяло обновени трасета за всеки вкус – от любителите на екстремните спускания до желаещите да се насладят на новата фамилна зона. Лифт картите също са на специална цена през уикенда! Боровец ще предложи на посетителите и гостите си голямо разнообразие от летни забавления. Въженият град „Бороландия“ със „зип линията“ предлага незабравими преживявания за малки и големи. Полудневните и целодневни турове до вр. Мусала, Седемте Рилски езера, вр. Мальовица, крепостта Цари Мали град, Черната скала и много други предоставят възможност да откриете красотата и очарованието на планината с професионалните водачи на Бороспорт. Конна езда, стрелба с лък, каяк, тандемен полет с парапланер, пейнтбол и фотосафари са само част от забавленията. Детски клуб „Бороленд“ предлага почасови и целодневни занимания за най-малките.

прием

„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони.


Документи за подпомагане се подават от 4 юли до 12 август в областните дирекции на ДФ „Земеделие. Подпомагат се малки земеделски стопанства със стартова помощ в размер на левовата равностойност на 15 000 евро. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ има за цел да подпомогне икономическото развитие и укрепването на малките земеделски стопанства, ускоряването на модернизацията и технологичното им обновление и подобряването на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Финансовата помощ по подмярката е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно. Допълнителна информация и необходимите документи за участие в подмярката са качени на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

обществено обсъждане

Проведе се обществено обсъждане на проекта за нов център на курорта Боровец.

През 2016 година най-старият планински курорт в България – Боровец, отбелязва 120 години от своето основаване. Ролята му на спортен, туристически и конферентен център от международно значение създава необходимостта от обществен градски център, отговарящ на съвременните разбирания за естетически издържана, устойчива, екологична и иновативна среда, привлекателна за местните жители, бизнеса, туристи и посетители. Ето защо Община Самоков започва работа по организцията на Международен архитектурен конкурс за идеен проект за нова централна градска част на к.к. Боровец.


Целта на конкурса е да се съберат проектни решения и предложения за нова визия на “Златния триъгълник”, включващ територията между ски-пистите, началната станция на кабинковия лифт и основния автомобилен подход към курорта. Конкурсът се осъществява с подкрепата на Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България. Организаторите отправиха покана към всички заинтересовани от бъдещето на територията страни – включително, но не само граждани и бизнеси, посетители и туристи, обществени и професионални организации, организации и професионалисти по опазване на културното наследство, природозащитни и други неправителствени организации, да вземат участие в предстоящите обществени обсъждания на възможното бъдеще на к.к. Боровец и в частност – на местността “Златният триъгълник” в курорта. Първото обществено обсъждане се проведе в залата на читалището при явен интерес от страна на хотелиери и ресторантьори от курорта. Представена беше концепция за предстоящия конкурс и беше дадена възможност на всички заинтересовани страни да изкажат своите препоръки, мнения и съображения. Успоредно с обсъжданията тече и анкета – онлайн и на хартиен носител, в която са засегнати въпроси относно това колко често анкетираните посещават курорта, с каква цел, какви са предимствата и проблемите на Боровец. Какво липсва на курортната среда и какво хората биха желали да се създаде в новия център на курорта. Включени са и отворени отговори за препоръки и коментари към община Самоков и организаторите на конкурса. В обсъждането участие взеха от страна на община Самоков кметът Георгиев и арх. Клинчева, както и представители на екипа, който организира конкурса – арх. Бойка Огнянова и урбанист Ангел Буров.

сесия на ОбС-Самоков

Проведе се юнското редовно заседание на ОбС.

Най-дискутираната тема на сесията бе свързана с предоставяне на терен за изграждане на филиал на центъра за спешна помощ. Припомняме, че по искане на Министерство на здравеопазването трябваше да бъде предоставен безвъзмездно от общината терен за изграждане на модерен съвременен център, финансиран с европейски средства. Дискусията се разрази относно предложения терен. Възникнаха коментари, че е по-удачно да се предостави етаж от вече съществуващата сграда, където да се изгради центъра, отколкото да се обособява петно от двора на болницата, където да се реализира ново строителство. В крайна сметка беше решено въпроса да се отложи за разглеждане за следваща сесия, когато да се гласува решението с конкретния терен.


На днешната сесия бе приет окончателен план и отчет за изпълнение на бюджета на Община Самоков за 2015 г., като чрез решението се утвърди окончателния годишен план на бюджета за 2015 в размер на 32 920 013 лв., съответно по приходната и разходната част. Утвърден бе окончателния годишен план на инвестиционната програма и отчет на инвестиционните разходи за 2015 г. и окончателен разчет за инвестиционни разходи по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Взе се решение за утвърждаване на компенсирани промени в бюджет 2016, като се завиши сумата за закупуване на високопроходими автомобили за Общинското лесничейство. Гласувано бе отпускане на средства за закупуване на моторни триони. Предвиждат се и средства за закупуване на 2 бр. храсторези. С 12 хил. лв. се увеличава функция „Здравеопазване” за закупуване на „Електромеханична платформа, сгъваема носилка-тип стол и гръбначна носилка за нуждите на МБАЛ” 45 хил. лв. ще бъдат разходвани за извършване на основен ремонт на басейна в хотел „Арена” 4 938 лв. бяха отпуснати на Иван Ненов за издаване на книгата „Доближаване до истинската биография на Паисий Хилендарски + Носталгия и надежда”. 1 500 лв. бяха отпуснати на Любомир Малинов – режисьор средства в размер на 1500 лв. за реализиране на моноспектакъл по разказа на Екатерина Попова „Дерето на елхите”, в Младежки дом – Самоков. 1350лв. бяха гласувани за закупуване на пет броя традиционни мъжки костюма, необходими за бъдещи участия и културни прояви и за доизграждане на цялостния облик на ФТА „Самоков”. Определен бе състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност - Председател: Владимир Георгиев – кмет на Община Самоков Секретар: Бойка Буранова - Секретар на МКБППМН и членове общински съветници, представители на полицията и пожарната, директорите на лесничействата в Самоков, служители на общинска администрация. ОбС взе решение за предоставяне за безвъзмездно ползване на общинско помещение, с площ 10 кв.м., находящо се на партерния етаж в административна сграда „Община Самоков” на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Договорът за безвъзмездно ползване да бъде със срок на действие 3години. В договора ще бъдат включени клаузи, съгласно които ползвателя се задължава да заплаща всички консумативни разходи, свързани с ползването на помещението. Приет бе представения от Български червен кръст подробен устройствен план на територията, която на предишна сесия на ОбС се взе решение за предоставяне на ползване на институцията. Теренът в момента включва сградата на Планинска спасителна служба и помощни постройки. С новоприетия план се предвижда изграждане на две двуетажни постройки, където ще бъде направен Център за специализирано обучение. Приети бяха измененията на плана на Туристическата градина, в които вече са отразени реалните граници на река Бистрица, отреден е прилежащ терен към ресторант Бистрица и се отреждат терени, съобразявайки се със съществуващите на място теренни дадености за реализиране на Етнографски комплекс „Старият Самоков” съгласно представеното мотивирано предложение. На днешната сесия бе предложен и планът за предстоящите благоустройствени действия на площадното пространство между Козела и Ларгото. В него бе отразено гласуваното от ОбС място за изграждане на Паметник на опълченците. Отразени бяха и новите петна за поставяне на временни търговски обекти, които да бъдат отдавани под наем. Това се прави с цел да се промени визията на пространството от безразборно поставените капанчета. Предстои да бъде уточнена визията и квадратурата. Ето защо решението за провеждане на търг за отдаване под наем на терените бе отложено за следващата сесия.

страница 1 от 940

начало
предна
1

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay