UNDER CONSTRUCTION

накратко

прием на молби

От 1 декември започва приема на молби/декларации от инвалиди, за получаване на винетни стикери от Дирекция "Социално подпомагане".


Винетките, които са предоставени миналата година, важат до края на месец януари 2015 г. С наредба от 2008 г., за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатни винетки, освободени от заплащане на винетни такси при използване на републикански пътища са лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид степен на увреждане и лица, както и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20 годишна възраст. Документите се приемат в дирекциите "Социално подпомагане" по местоживеене, а кандидатите трябва задължително да представят удостоверение за ТЕЛК, лична карта и удостоверение за родствени връзки, ако автомобилът не е на името на инвалида. Към заявлението се прилагат още копие на талона на автомобила и копие от договора за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за следващата година. До 20 дни след обработване на молбите и получаване на винетните стикери, правоимащите ще могат да ги получат от Дирекцията.

Министерският съвет освободи 24-ма областни управители и назначи нови на тяхно място. Администрацията на София-област ще бъде ръководена от Росица Тодорова. Тя е директор на НУ „Христо Ботев” в Годеч. Била е заместник-областен управител на София-област.

областен информационен център

разяснителна кампания

Днес 27 ноември, в Туристическия информационен център се проведе разяснителна кампания на Областния информационен център.


В залата на центъра бяха експонирани помощни материали във връзка със стартирането на програмен период 2014 – 2020 г. Целта бе в рамките на два часа да се дават индивидуални консултации на граждани, които се интересуват от възможностите, които предлагат новите европейски програми. Кампанията се провежда под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014 – 2020”. Целта е да се представят новите възможности, които се предоставят, насочени към подобряване качеството на образование, намаляване на бедността, транспортна свързаност и др. Представят се теми, свързани с разработване на проектите. Това е четвъртата кампания, която организира Министерски съвет съвместно с областните информационни центрове, реализирана през тази година след конкурса за младежки проекти на тема „Да създаваме заедно европейски проекти“ и кампаниите „Популяризиране на споразумението за партньорство между България и ЕС“ и „Да спортуваме заедно“. Кампанията е в две части, като настоящата е свързана с изложби, изнесени приемни, информационен щанд на Немски коледен базар-2014 и флаери за любителите на седмото изкуство в рамките на една седмица, като през тази седмица се предвижда да бъдат посетени всички градове от областта. Основно е базирана на тематични изложби с плакати за успешно реализирани проекти от общината, които ще останат на определеното място минимум една седмица и мобилен щанд на ОИЦ-София, където ще се дава информация за възможностите за финансиране на проекти през новия програмен период.

обществено обсъждане

проектобюджет-обсъждане

Днес 27 ноември, се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на Община Самоков за 2015-та година.


Със Заповед на кмета на общината беше определен работен екип, който да състави проекта за общинския бюджет за 2015 г. Негов председател е зам. кметът Сия Шехтанова, като всеки аспект бе разработен от отделна група – по приходната част, разходната част, местните дейности и капиталовите разходи. Днес се проведе общественото обсъждане на целия проект за бюджет, като покана за участие бе отправена към граждани, медии и заинтересовани лица. Заместник кметът Шехтанова разясни какво означава бюджетът за една община, през какви етапи преминава неговата подготовка и върху какви показатели стъпва. Проектът предвижда бюджет за следващата година в рамките на 30 млн лева. Очакваните приходи от местни дейности са 18 млн и половина плюс държавна субсидия в размер на 11 млн и 700 хиляди лева. Няма да бъдат променяни местните данъци, такси, цени на услуги. Що продължи стегнатата финансова дисциплина по отношение събираемостта на задълженията. Най-големите приходоизточници са данъците от недвижимо имущество, притежание на мпс, патентен данък. Разяснено беше какви средства постъпват целево от държавния бюджет за финансиране на делегираните дейности. Предвиждат се минимални изменения в това отношение с леко завишаване. 133 хиляди са парите за зимно поддържане и снегопочистване от държавата. За капитални разходи се отпускат едва 700 хиляди, от които 258 са за ремонт на общински пътища. 20 млн са предвидени за 2015 година за обектите в поименния списък за строителство, основен ремонт и придобиване на нематериални дълготрайни активи. Всеки има възможност да се запознае с него на страницата на Общината, предстои обсъждането му от Общински съвет и вероятно ще претърпи промени. За първи път проектобюджетът бе онагледен с мултимедийна презентация, подготвена от финансистите на Общината. На поканата към присъстващите да отправят своите питания първи откликнаха представителите на Младежки парламент, които бяха удоволетворени от факта, че и през тази година ще бъдат заделени средства за техните мероприятия. Своите питания поставиха народните представители Димитър Делчев от Реформаторски блок и Радослав Стойчев от БСП, който доскоро заемеше именно позицията на ресорен по финансите кмет. Сериозно бе присъствието и на общински съветници, които също имаха своите коментари по поименния списък, по конкретни обекти. Всички си пожелаха успешно изпълнение на приходната част и ефикасно разходване на средствата.

представяне

книга-представяне

Книгата „Петър Динков – лечител и будител“ на Еленка Тодорова бе представена в Общинска библиотека.


За народния лечител Петър Димков се знае и много, и малко. Роден е на 19 декември 1886 г. в София, в семейство на свещеник Иван Хаджидимов от Горно Броди. Майка му Екатерина Димкова е известна народна лечителка. Димков се занимава с лечителство в страната и чужбина – традиционна медицина, ирисова диагностика и билколечение. Той е дълбоко убеден, че най-напред трябва да се положи грижа за душата на човека и едва след това за физическото тяло и че няма неизлечима болест. В книгата си „Петър Димков – лечител и будител” Еленка Тодорова разкрива преди всичко духовната и човешка същност на народния лечител. Авторката описва запознанството си с лечителя. За нея той е духовен водач, наставник и просветител. Димков лекува хората докато е жив, а Еленка Тодорова му помага като преписва и разпространява неговите планчетата за различните заболявания. На ден го търсят стотици болни и той ги е приемал с отдаденост и с разбиране. Той винаги е подхождал индивидуално към всеки, независимо дали се касае за едно и също заболяване. Според него най-важни са мислите на човека, те трябва да бъдат позитивни. Димков често говори за връзката на човека с Бога, за силата на душата. Той успява да повлияе на авторката и да промени мисленето, мирогледа и. Усвоил правилата на природата и се стреми да бъде в хармония с тях. За да постигне това всеки следва да изчисти стаичката в себе си. Така можеш добре да чуваш и усещаш душата си. Едно от ценните послания на Петър Димков, предадени от Еленка Тодорова, гласи – „Истинската вяра осъществява връзката между човека и Бога. Тази връзка помага на всеки да се развива. Вярата окриля душата и духа у човека. Тя е мощен заряд и твори чудеса, като го променя и прави силен…. А истинската вяра е обич към себе си, към всички и всичко.” Във втората част на книгата авторката разказва за своя живот по пътя, по който я е повел Петър Димков. Тя споделя своето мистично преживяване, когато след физическата му кончина духът на чичо Петър, както го нарича цялото й семейство, я повежда на едно пътуване над София, за да й покаже, че умира само тялото. Еленка Тодорова много развълнувано сподели с пълната зала в библиотеката своите спомени и преживявания, своя житейски и духовен път и благодари на организаторите за това, че се реализирали това нейно гостуване в Самоков.

страница 1 от 696

начало
предна
1