UNDER CONSTRUCTION

лятна АНТИСПИН кампания

Безплатно ще изследват за СПИН в Самоков.

За 12-а поредна година здравното министерство започна лятна АНТИСПИН кампания по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. От 3 август до 13 септември екипи на Регионалната здравна инспекция и неправителствени организации ще предлагат доброволно консултиране и тестване за ХИВ.


Целта е да се възпита у хората отговорно сексуално поведение и навик за употреба на презервативи. Всеки трябва да узнае навреме своя ХИВ статус като грижа за собственото си здраве и здравето на партньора. Посланието на кампанията тази година е: „Да запазим посоката, да продължим пътя!” Екип на РЗИ в Софийска област ще предостави от 1 до 4 септември безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ статус на персонала и пациентите от „МБАЛ Самоков” ЕАД, както и на всички желаещи жители и гости на града ни. С мултимедийна презентация медицинският персонал ще бъде запознат с превенцията на професионалния риск от СПИН. На определени места в областта /на 2 септември край откритите басейни в Белчин бани/ ще бъдат раздавани здравно-информационни материали и презервативи.

новини от общината

обществена поръчка

Обществената поръчка се провежда с цел сключване на рамково споразумение с десет изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на технически характеристики. Те са свързани с обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на положително оценени сгради в Община Самоков, които са отговорили на критериите за допустимост и подбор, и които са получили одобрение за получаване на финансова помощ във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.


Общата прогнозна стойност за изпълнението на обществената поръчка е 364 хиляди лева, без ДДС. Критерият за оценка на офертите е икономически най – изгодната. Комисията с председател инж. Евелина Перфанова следва да разгледа, оцени и класира подадените оферти, по критерии определени в документацията. Крайният срок е до 30 октомври. Подадени са 4 оферти за участие в обществената поръчка, по 10 обособени позиции.

Приключва ремонта и обновяването на градинката зад пожарната. В рамките на няколко дни работници от програмите за временна заетост към общината облагородяват градинката зад пожарната, която заради извършване на строителни дейности вблизост беше разрушена. Това място бе обект на критики от страна на живеещите в района с мотива, че са лишени от предпочитаното им място за отдих. Преди тук имаше и детски съоръжения, които бяха премахнати. Общината кандидатства с проект за финасиране пред ПУДОС, но нито този, нито някой от другите проекти на стойност до 10 хиляди лева не бяха одобрени. Според съвременните изисквания за безопасност, мястото не е подходящо за детска площадка поради близостта му до две улици. Сега е облагородено и оформено за място за почивка – обособена е алея, направено е озеленяване, поставени са бордюри и пейки.

накратко

данък

До 31 юли се декларира дължимият авансов данък за доходите на физическите лица получени през второто тримесечие на 2015 г. Това се отнася за самоосигуряващите се лица, включително земеделските производители. Авансов данък се дължи и от наемодателите.


За целта лицата следва да подадат декларация по образец. Регистрираните земеделски стопани, следва да определят и декларират дължимият авансов данък за получените доходи през второто тримесечие, включително и от получените субсидии през периода. Декларираният авансов данък за доходи получени през второто тримесечие следва да се внесе в срок до 31 юли 2015 г.

Заместник кметът на община Гоце Делчев Богдан Боцев и директорът на Дирекция „Общинска собственост“ бяха на посещение в Самоков. Поводът за визитата е предстоящото откриване на многофункционална спортна зала с хотел за настаняване на спортисти към нея, която също като нашата ще носи името „Арена“. Нейният капацитет е 1 200 места, а хотелският комплекс е с 20 стаи. Местните власти в Гоце Делчев се интересуват от опита на нашата община по отношение на стопанисването и управлението на нашата зала и хотела към нея – разходи, персонал, проблеми. Кметът Владимир Георгиев е запознал гостите с дейността на общинското предприятие „Маркетинг, туризъм и туристически дейности“. Независимо, че мащабите са различни като капацитет, принципът на менажиране е сходен и гостите са останали с много добри впечетления, с идеята да пренесат добрата практика и в своя град.

прием

приключи държавният план прием след седми и осми клас

Резултатите за Самоков вече са обобщени в Регионалния инспекторат по образование, информира експертът Илонка Славчева.


Три паралелки са сформирани в Профилирана гимназия „Константин Фотинов“ - природо-математическа с английски език, хуманитарна с немски и хуманитарна с английски. В Техническата гимназия „Никола Вапцаров“ също са сформирани три паралелки след седми клас – специалностите са „Икономика и мениджмънт“, „Системно програмиране“ и „Компютърна техника и технологии“. Пусната е заповед за утвърждаването на тези парарелки, очаква се разрешение от образователното минестерство. След осми клас в техническата гимназия е реализирана и една паралелка с две специалности. В Гимназията по туризъм ще има два класа осмокласници – ресторантьори и хотелиери. Предвидена е и паралелка за деца със специални образователни потребности, но за нея няма кандидати. След седми клас ще има и четири вечерни паралелки със срок на обучение две години. В „Неофит Рилски“ са обособени три паралелки дневна форма на обучение по специалонстите шивачество и шлосерство. Гимназията по туризъм няма кандидати за специалностите след седми клас, а в СОУ „Отец Паисий“ се очаква утвърждаването на една маломерна паралелка с 14 седмокласници по специалността „Информационни технологии“, която трябва да бъде одобрена от Министерство на образованието по Наредба 11.

страница 1 от 813

начало
предна
1

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay