UNDER CONSTRUCTION

предстоящо

изложба

Изложба на графики, отразяващи дейността на МВР, ще бъде открита в Самоков по повод професионалния празник на вътрешното ведомство.


На 5 юли в 18 часа в Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ в гр. Самоков ще бъде открита изложба графика. Тя представя част от художествените произведения, съхранявани във фондовете на сектор „Музейна дейност и оркестър“- АМВР. Тя започва с едно на пръв поглед необичайно сътрудничество между Министерство на вътрешните работи и Съюза на българските художници в близкото минало. Тогава са организирани изложби, правени са поръчки на български творци в различни области на изобразителното изкуство- живопис, графика, скулптура, карикатура. Те засягат теми, свързани с разностранната дейност на вътрешното ведомство по защита на националната сигурност, охраната на обществения ред, борбата с престъпността и превенцията, противопожарното дело, контрола на пътното движение. Включени са и портрети на служители и известни личности, съпричастни към работата на министерството през различните исторически периоди. Сред авторите са известни имена като Стоян Венев, Петър Чуклев, Румен Скорчев, Христо Нейков, Христо Стайков, Катя Костова, Христо Брайков, Юли Минчев, Стефан Марков и др. Посетителите на Историческия музей в гр. Самоков ще имат удоволствието да са сред първите им ценители години по- късно. Чрез универсалния език на изкуството са обрисувани по нетрадиционен начин моменти от нелекия труд на пазителите на закона, представени са актуални и към момента теми. Експозицията е посветена на професионалния празник на МВР- 5 юли и отбелязването на 136- та годишнина на ведомството. Тя подкрепя Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители в системата на МВР.

накратко от общината

тръжна процедура

Земеделска земя от 307 квадратни метра в село Бели Искър бе продадена, в проведената днес 3 юли, тръжна процедура. В търга се яви 1 кандидат и имота бе продаден на първоначално обявената цена от 2 456 лева. За продажбата на урегулирани парцели в село Горни Окол и поземлен имот в местността „Високи рид“ в землището на село Ковачевци, кандидати не се явиха.


Проектът „Осигуряване на топъл обяд в община Самоков” по Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, се удължава до месец септември включително и по този начин няма прекъсване на дейностите по осигуряването на храна на крайно нуждаещите се хора от община Самоков. Лицата, които са включени в тази програма, са на месечно подпомагане, неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца. До този момент 86 са лицата, които се възползват от услугата да получават безплатна храна, която се раздава в Центъра за предоставяне на социални услуги в квартал "Възраждане". Стойността на договора подписан между община Самоков и Социалното министерство е на стойност 22 хиляди лева. С тези средства ще се осигури топъл обяд на нуждаещите се до края на месец септември. От началото на октомври ще продължи реализацията на Социаланата трапезария, средствата за която се осигуряват от държавния бюджет. Нуждаещите се лица получават супа, основно ястие и хляб.

проблеми - обсъждане

среща

Кметовете от Софийска област поставиха проблемите на общините по отношение на пътищата, земеделието, горите и водния сектор. Кметът Георгиев не е получил покана и не е участвал в работната среща, но коментираните теми и поставените въпроси от колегите му отразяват проблемите и на нашата община. През месец април на подобна среща са поставени най-наболелите въпроси по отношение на сигурността и околната среда.


На работната среща по отношение на ВиК сектора е обсъдена неясната собственост и състоянието на пречиствателни станции за отпадни води, нуждата от рехабилитация и подмяна на канализационната мрежа и речните водохващания. Изтъкнат е проблемът с разкопаването на улици за отстраняване на ВиК-аварии, които впоследствие остават неасфалтирани. Обсъдени са възможностите за кандидатстване с проекти по Оперативни програми на ЕС през новия програмен период, като местната власт апелира при следваща среща да бъде изяснено коя община и за какви проекти за водния сектор би могла да получи финансиране. Инж. Михаил Рашков, директор на Областно пътно управление – София е запознал присъстващите с отпуснатия бюджет на ведомството и намеренията за ремонти на пътища в региона. По думите му, Софийска област е с най-голям процент лоши пътища. Към Христина Стойкова, директор на регионалната дирекция „Земеделие”-София област, са повдигнати основно проблеми с отдаването на пасища, мери и ливади. Стойкова е разяснила процедурите, по които да става спрямо новия регламент и измененията на Закона за земеделските земи. Проблемите, поставени на вниманието на Боян Бенов – заместник-директор на Регионална дирекция по горите – София, са свързани основно със състоянието на горските пътища. Дърводобивните компании трябва да възстановяват пътищата след края на дърводобивния сезон, както и да съгласуват с общинските администрации откъде да извозват добитата дървесина.

нов офис

Официално бе открит офис на Реформаторския блок в Самоков.

Нов офис на Реформаторския блок отвори врати в Самоков. Той бе открит официално вчера 1 юли, в присъствието на членове и симпатизанти на блока. Водосвет за здраве и успех на политическата формация отслужи отец Георги.


На отриването на новия офис в града, присъства народният представител Димитър Делчев. Той се обърна към присъстващите и изрази надежда в новооткритя офис на реформаторите, да работят хора с морал и да имат смелостта да тръгнат с добри чувства и смирение към предстоящите местни избори. Реформаторския блок е обединение от 5 партии. По думите на Димитър Делчев реформаторите трябва да излъчат един свой кандидат за кмет на общината, който да е обединител на всички останали партии в блока. Все още се водят разговори и до момента няма официално номинирани кандидати – каза още Димитър Делчев.

страница 1 от 801

начало
предна
1

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay