UNDER CONSTRUCTION

спорт

подготовка

Футболният „Рилски спортист” започна подготовка за пролетния полусезон на Югозападната Трета лига.


Група от общо 8 футболисти поднови тренировки под ръководството на помощник-треньора Петър Аджов в залата на клуб „Рилски атлет”. Дотам се стигна след като теренът на ст. „Искър” е буквално затрупан от над половин метър снежна покривка. За съжаление на треньорския щаб, въпреки усилията на управата на лекоатлетическия клуб за подобряване на условията в залата, разликата между температурите в нея и на открито са минимални. Друга група състезатели, съставена основно от футболисти извън Самоков, ще се готви по същото време в столицата със старши треньора Воин Войнов. Вече са ясни точните дати и съперници за 6 от 7-те планирани контролни срещи в подготвителния период. Това са младежките състави на столичните „Локомотов” /28 януари/, „Септември” /2 февруари/, „Левски” /4 февруари/ и „Славия” /15 февруари/, както и представителните мъжки отбори на „Балкан” - Ботевград /8 февруари/ и „Марек” /11 февруари/. Търси се съперник единствено за последната проверка на тима на 18 февруари. Пролетният полусезон в Трета лига стартира на 25 февруари, събота, като в тогавашния 16-и кръг „Рилски” ще гостува на „Пирин” /Разлог/. Очаква се скоро да има повече яснота и около трансферната политика на самоковския тим.

На 23 и 24 януари 2017г. Боровец ще бъде домакин на международното състезание по ски алпийски дисциплини за купа “Бороспорт”. Традиционно в надпреварата се включват над 100 участника от над 10 страни. Програмата предвижда състезания по гигантски слалом за мъже и жени. Стартовете са от 9 ч. на писта „Попангелов” (бивша „Ястребец 2”), а финалите ще бъдат при “Финална къща”. Награждаването на призьорите ще се състои на втория ден след края на състезанието. Състезанието е част от календара на Федерацията по ски. Организатори са Българската федерация по ски и “Бороспорт” АД. Ежегодното състезание е едно от многото събития в календара "Бороспорт" за този сезон, като и тази година са предвидени и множество събития за деца и младежи с цел подпомагане на развитието на бъдещите ски и сноуборд шампиони.

новини от общината

заседания

Днес 20 януари, приключиха заседанията на постоянните комисии към ОбС за подготовката на януарското редовно заседание, което ще се проведе на 27 януари. Основната тема бе проектобюджетът за 2017 година.


Днес две заседания проведе комисията „Финанси и бюджет”. Преди обяд бяха разгледани проектите за бюджет на общинските предприятия и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Съветниците изслушаха управителите и поставиха въпросите си относно плануваните приходи, разходи и изпълнението на финансовия план. Всяко едно от общинските предприятия представи плана си за годината. С изключение на „Спортни имоти и прояви, всички останали имат балансирани бюджети, които им позволяват с приходите да покриват разходите си. На тези, които им остават преходни остатъци, като на Дом стари хора – Самоков, докладваха, че ще използват средствата за ремонти. Съветниците предложиха да се направи цялостно плануваният ремонт на покрива и саниране на фасадата. В бюджета на част от предприятията са заложени и ремонти, които също се покриват от собствените им приходи. „Спортни имоти и прояви” планират приходи в размер на 50 хил. лв., които са от наеми и спортни прояви. В сравнение с миналата година размерът на приходната част се запазва. Предприятието има разходи в размер на 450 хил.лв., като половината от тях са за издръжка на залата – около 200 хил. лв. е стойността на консумативите. 110 хил. лв. е субсидията за спортните клубове. Останалите разходи са за ремонти, заплати на персонала, външни услуги и консумативи. Дофинансирането на бюджета на предприятието е част от политиката на община Самоков за насърчаване на спортната дейност сред децата и младежите. Целия бюджет в приходната и разходната част, както и капиталната програма бяха разгледани на следобедното заседание, като комисията ще предложи за приемане проекта на общинската финансова програма.

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район ще се проведе на 26 и 27 януари в хотел „Боровец Хилс“ в курорта Боровец. В състава на регионалния съвет участват представители на министерства, областните управители на петте области на Югозападен район – София, Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград, кметове на общини и членове на общинските съвети, както и представители на социално-икономически партньори. Ще бъдат представени значими проекти на общините, бизнеса и други органи и организации. Ще бъде изнесена актуална информация относно възможностите за кандидатстване по програми, съфинансирани по европейските структурни фондове. Ще се обсъдят предложения за разработване на Алманах за регионите. Като част от дневния ред ще бъдат представени добри иновативни практики на бизнеса от Софийска област. В тази връзка Община Самоков ще презентира своите инициативи за насърчаване и подпомагане развитието на снежните спортове сред децата и младежите съвместно с фирма „Бороспорт“. През втория ден на форума е предвиден доклад за дейността на Националния доверителен екофонд, добри практики при реализиране на различни политики в Софийска област.

Заслужена награда получи Дома за стари хора в Самоков. Тя бе присъдена на управителя Виолетка Павлова и е за постигнати добри резултати и споделени добри практики. Набюдението, анализът и оценката на дома включват състоянието на материалната база, обзавеждането, и създадените условия за възрастните хора. Задоволяване потребностите на домуващите - ежедневни, здравни, и социални, също са наблюдавани и оценявани. Наградата за Дома за стари хора в Самоков бе присъдена от Фондация „Човешки ресурси в България и евроинтеграцията“, Националното сдружение на организациите за социални услуги и списание „Човешки ресурси“. Тя бе връчена на официална церемония от академик доктор Ганчо Попов, на 18 януари. Управителят на дома Виолетка Павлова сподели, че Дома за стари хора в Самоков отдавна работи добре, и че от няколко месеца са набюдава завишен интерес от страна на желаещи за настаняване - както от община Самоков, така и от други места. Тя допълни, че в момента има 30 души чакащи. За съжаление обаче, има едва 3 свободни места и предстои да бъдат настанети лица от града.

новини от общината

подготовка

Кметът Георгиев взе участие в Управителния съвет на Националното сдружение на Общините в Република България, проведен през тази седмица за подготовката на предстоящото Общо събрание на сдружението през месец февруари. Обсъдено е разширяването на обхвата на Фонд Флаг.


Както знаете неговата основна цел е подпомагането на общините в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти като за целта се отпускат кредити. Идеята е в бъдеще да се финансират не само проекти по оперативните програми, но и извън тях, включително пътища, тротоари и др. Кметовете са коментирали и позицията на общините във връзка с новите начини за определяне на таксите за битови отпадъци. В него се казва“ проведете реална децентрализация, която ще позволи на нас и нашите граждани самостоятелно да решаваме местните ни проблеми“. Гражданите очакват решенията да се вземат по открит и ясен начин. Общините настояват държавата да поеме и изпълни ангажиментите си за предоставяне на ресурси, гарантиране на устойчивостта и независимостта на местните власти. Направени са редица конкретни предложения. Всеки нов парламент идва с добри намерения за развитие на местното самоуправление, но си отива с неизпълнени обещания, а реформите се отлагат. Всичко това води до напражение в общините. Посланието завършва с пожелание за успех в предстоящата надпревара. Общото събрание на сдружението ще се проведе на 23 февруари.

Самоковската болница е включена в списъка на общински болници в труднодостъпни или отдалечени райони за 2017г.  За оценяване на лечебните заведения, които са разположени в отдалечени и труднодостъпни райони, е предвиден специален ред, с което се гарантира достъпът на населението до медицинска помощ. Националното сдружение на общините в Република България ежегодно подготвя и представя списък на болници, отговарящи на определени критерии. Основният критерии е отдалечеността на обслужваните от общинската болница населени места от областната болница на повече от 40 км. Въведен е и коефициент за затруднения достъп до планинските населени места, който води до увеличено време на пътуване, пътната инфраструктура, релефа. Сред допълнителните критерии е относителният дял на населението в нетрудоспособна възраст и равнището на безработицата. За целта се заделя ресурс в бюджета на Министерство на здравеопазването за подкрепа на лечебни заведения. Това са общо 66 болници, сред които попада и МБАЛ – Самоков.

Проект за изменение и допълнение на закона за туризма е качен на сайта на ресорното министерство. Мотивите за предложението са, че трябва да се отреди място на туризма като приоритетен отрасъл и съответно да се регламентират функции, отговорности и дейности. Законът за туризма е основният нормативен документ, който регламентира сектора. Той беше представен още през януари 2016 година. Заради големия брой проблеми, които трябваше да бъдат решени с него, бяха организирани срещи с бранша и работни групи, които обединиха ангажираните страни. Сред новите моменти в него са разработване на регламент за националните курорти, създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма, допълнително гарантиране правата на потребителите при организирани пътувания с туроператор и други. Със законопроекта се предвижда министърът на туризма да разработи и внесе за приемане в Министерския съвет проект на наредба за управление и организация на туристическата дейност на територията на националните курорти, като конкретно ще бъдат посочвани ангажиментите за изграждане, поддържане и благоустрояване на туристическа инфраструктура; зелените площи; популяризиране и рекламиране на възможностите за туризъм, осигуряване на обществения ред; организация на движението, паркирането; разполагане на преместваеми обекти и съоръжения, осигуряване на медицинско обслужване; организация на работното време и озвучаването на открити площи; контрол от компетентните органи. Очертават се по-ясно и се разширяват функциите и задачите на общинските съвети, кметове на общини, консултативни съвети. Туристическите информационни центрове играят важна роля в развитието и популяризирането на дадена туристическа дестинация и в прякото обслужване на туристите на място. За да се гарантира качеството на организацията на работа и на предоставяните услуги, с промените се въвежда сертифицирането им, което е доброволно. Туристическите центрове са ангажирани с информационна, рекламна, маркетингова, образователна и други дейности в подкрепа за развитието и популяризирането на туризма на местно ниво. Предвидена е възможността да извършват дейност и като туристически агент.

От днес 19 януари, се отменя грипната епидемия на територията на Софийска област. През втората седмица на 2017 година регистрираната заболяемост от ОРЗ и грип е на ниво 204.72%, а от началото на тази седмица се запазва тенденцията към спад на заболяемостта, информират от РЗИ-Софийска област. Поради тази причина, всички предприети противоепидемични мерки в условията на грипна епидемия се отменят, считано от 19 януари 2017 г., допълват от Регионалната здравна инспекция.

За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждане на детски площадки, зони за отдих и други, съобщават от пресцентъра на министерството. Кампанията се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини е 17 февруари, а за общини и кметства е 2 март. Максималният размер на финансирането за общини е 10 хил. лв. на проект, а за училищата, детските градини е 5000 лв. Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и на техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки. През миналата година в общината бяха реализирани три проекта по националната кампания „За чиста околна среда“ - в селата Продановци, Широки дол и Радуил.

Ало, МВР...

Множество различни по вид наркотици са иззети от дома на криминално проявен мъж от Самоков

След разследване под ръководството на районната прокуратура извършителят е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“


Около 19.20 часа на 14 януари, при провеждането на специализирана полицейска операция на територията на града, служители на РУ- Самоков предприели проверка на лек автомобил „Мерцедес“. При проверката, у 28- годишния пътник от Самоков, служителите на реда открили пликче с около 1 грам суха тревиста маса- канабис; пликче с две розови таблетки с щампа, реагиращи положително на метамфетамин и трето пликче с 8 хартиени сгъвки, съдържащи общо около 8 грама бяло прахообразно вещество- амфетамин. Намерените наркотични вещества били иззети, а мъжът задържан в районното управление. В рамките на образуваното по случая досъдебно производство криминалистите предприели претърсване на адреса на задържания мъж. В обитавана от него стая те намерили и иззели електронна везна; пакет суха зелена тревиста маса с тегло около 10 грама, реагираща на канабис; пликче с две розови таблетки с щампа- метамфетамин; кафява плочка с тегло около 8.5 грама- хероин и 91.5 грама увито в найлон бяло вещество на бучки с неправилна форма- амфетамин. В хода на проведеното разследване са събрани достатъчно доказателства за виновността на извършителя, в резултат на което на 17 януари криминално проявеният и осъждан мъж е привлечен в качеството на обвиняем и с прокурорско постановление му е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“.

На 12 януари около 21.30 часа жител на село Райово сигнализирал в полицията за извършена взломна кражба от дома му. При огледа на местопроизшествието е установено, че в къщата е проникнато по- рано през деня чрез взломяване на входната врата. По данни на тъжителя са отнети сумата от 9000 лева и златно колие. Активните оперативни и процесуално- следствени действия продължават и към момента в рамките на образуваното досъдебно производство.

С мнение за съд приключиха производствата срещу двама самоковци- нарушители зад волана. На 9 януари в РУ- Самоков било образувано бързо производство срещу местен жител, че шофира без свидетелство в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, с влязло в сила наказателно постановление. На 16 януари е привлечен като обвиняем и делото е изпратено в районната прокуратура с мнение за предаването му на съд. В качеството на обвиняем е привлечен и 59годишен, управлявал по третокласния път Говедарци- Мальовица лек автомобил с 1.5 промила алкохол. На обвиняемия е наложена мярка за неотклонение „подписка“ и делото е изпратено в районната прокуратура с мнение за съд.

страница 1 от 1011

начало
предна
1

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay